Bariery podatkowe

Lista barier związanych z: VAT

wyświetl listę
 • VAT214.

  Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części...

  Brak możliwości przyspieszenia zwrotu części kwoty podatku VAT poprzez złożenie zabezpieczenia na część kwoty objętej wnioskiem o zwrot.

  czytaj więcej
 • VAT215.

  Brak możliwości odliczenia VAT

  Brak możliwości odliczenia VAT w sytuacji, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona z opodatkowania.

  czytaj więcej
 • VAT216.

  Zasada nakładająca obowiązek zapłaty...

  Zasada nakładająca obowiązek zapłaty zaliczek w dwóch pierwszych miesiącach kwartału stawia pod znakiem zapytania sens regulacji umożliwiających...

  czytaj więcej
 • VAT217.

  Ograniczenia przedmiotowe szersze niż w...

  Ograniczenia przedmiotowe szersze niż w dyrektywach przy procedurze szczególnej małego podatnika.

  czytaj więcej
 • VAT218.

  Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi...

  Zbyt restrykcyjne przepisy regulujące wymogi dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu zwrotu podatku VAT podróżnym, nakładające na te...

  czytaj więcej
 • VAT219.

  Brak regulacji dotyczących grup podatkowych....

  Brak regulacji dotyczących grup podatkowych.

  czytaj więcej
 • VAT220.

  Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów. ...

  Nieprecyzyjne określenie opodatkowania aportów. Po wydaniu rozporządzenia MF z dnia 28.11.2008 r. likwidującego zwolnienie aportów z podatku VAT...

  czytaj więcej
 • VAT221.

  Brak uzasadnienia stosowania 30% sankcji...

  Brak uzasadnienia stosowania 30% sankcji w podatku naliczonym w przypadku braku rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności...

  czytaj więcej
 • VAT222.

  Zbyt szeroko określony obowiązek ewidencjonowania...

  Zbyt szeroko określony obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej, hamujący nowoczesne formy sprzedaży i świadczenia...

  czytaj więcej
 • VAT224.

  Niejasne przesłanki stosowania zwolnienia...

  Niejasne przesłanki stosowania zwolnienia z VAT dla usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

  czytaj więcej
 • VAT225.

  Niekorzystna zmiana prawa obniżenia podatku...

  Niekorzystna zmiana prawa obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie transakcji WNT. Moment obniżenia podatku należnego uzależniony...

  czytaj więcej
 • VAT226.

  Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego...

  Przepisy dotyczące odliczenia podatku naliczonego związanego z dokonaniem „importu usług”, samonaliczeniem podatku przy dostawie towarów mogą...

  czytaj więcej
 • VAT227.

  W przypadku korzystania z ulgi za złe długi...

  W przypadku korzystania z ulgi za złe długi istnieje trudność w ustaleniu faktu czy na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji dłużnik...

  czytaj więcej
 • VAT228.

  Zgodnie z art. 100 ust. 3 informacje podsumowujące...

  Zgodnie z art. 100 ust. 3 informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu,...

  czytaj więcej
 • VAT229.

  Zróżnicowanie w stawkach VAT towarów substytucyjnych...

  Zróżnicowanie w stawkach VAT towarów substytucyjnych względem siebie, np. smoczki dla niemowląt kauczukowe i silikonowe.

  czytaj więcej
 • VAT230.

  Brak ustawowego określenia przedmiotu opodatkowania...

  Brak ustawowego określenia przedmiotu opodatkowania przy dostawie gruntów budynków i budowli – tylko z orzecznictwa wynika, że to działka a nie...

  czytaj więcej
 • VAT231.

  Definicja prezentów o małej wartości.

  Definicja prezentów o małej wartości. Obecna regulacja ustawy o VAT nakłada na podatników uciążliwy obowiązek prowadzenia ewidencji osób obdarowanych,...

  czytaj więcej
 • VAT232.

  Nieprecyzyjna konstrukcja definicji pierwszego...

  Nieprecyzyjna konstrukcja definicji pierwszego zasiedlenia, powoduje brak opodatkowania obrotu spekulacyjnego nowymi nieruchomościami.

  czytaj więcej
 • VAT233.

  Podział gruntu (podstawa opodatkowania)

  Podział gruntu (podstawa opodatkowania) pomiędzy rożne budynki na jednej działce – brak wskazówek jak to dzielić wartościowo, funkcjonalnie, powierzchniowo...

  czytaj więcej
 • VAT234.

  Ryzyko nabywania towarów bez szczegółowej...

  Ryzyko nabywania towarów bez szczegółowej weryfikacji kontrahenta.

  czytaj więcej
 • VAT235.

  Konieczność dołączania do deklaracji...

  Konieczność dołączania do deklaracji VAT wniosku o przyspieszony zwrot podatku.

  czytaj więcej
 • VAT236.

  Zwrot VAT na umotywowany wniosek podatnika...

  Zwrot VAT na umotywowany wniosek podatnika w przypadku niewykonywania w danym okresie czynności opodatkowanych.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Podatki dochodowe

wyświetl listę
 • Podatki dochodowe237.

  Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych....

  Brak spójnych przepisów o podatkach dochodowych. Dotychczasowe ustawy, nowelizowane ponad 100 – krotnie, stanowią skomplikowany zbiór przepisów...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe238.

  Podwójna rachunkowość w zakresie przychodów/kosztów...

  Podwójna rachunkowość w zakresie przychodów/kosztów podatkowych dla podmiotów obowiązanych do prowadzenia pełnej rachunkowości. Dla celów podatkowych...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe239.

  Wątpliwości w sprawie ustalania wartości...

  Wątpliwości w sprawie ustalania wartości firmy - dotyczą one pytania, czy nabywca przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części) może powiększyć...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe240.

  Ograniczenie możliwości rozliczenia poniesionej...

  Ograniczenie możliwości rozliczenia poniesionej straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych oraz limit odliczenia...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe241.

  Zbyt trudne do spełnienia warunki do utworzenia...

  Zbyt trudne do spełnienia warunki do utworzenia podatkowej grupy kapitałowej.

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe242.

  Zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie...

  Zbyt niskie limity dla dokumentacji w zakresie cen transferowych, w szczególności dla usług.

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe243.

  Wątpliwości w sprawie zaliczania do kosztów...

  Wątpliwości w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych udostępnionych zleceniobiorcom w...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe244.

  Problem wliczania złych długów do kosztów...

  Problem wliczania złych długów do kosztów uzyskania przychodów – obecnie tylko banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe mogą zaliczyć...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe245.

  Obrót wierzytelnościami nieregularnymi...

  Obrót wierzytelnościami nieregularnymi z tytułu udzielonych kredytów (pożyczek) przez banki został w praktyce ograniczony do funduszy sekurytyzacyjnych...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe246.

  Restrukturyzacje zadłużenia

  Restrukturyzacje zadłużenia – wyłączenie lub zwolnienie z opodatkowania przychodów z tytułu umorzenia lub zawieszenia naliczania odsetek z tytułu...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe247.

  Waloryzacja progów kwotowych obowiązujących...

  Waloryzacja progów kwotowych obowiązujących w podatkach dochodowych.

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe248.

  Brak spójności przepisów w zakresie kursów...

  Brak spójności przepisów w zakresie kursów walutowych, służących do przeliczania kwot w walutach obcych na złote, dla potrzeb CIT i PIT oraz VAT. Przychody...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe249.

  Ustawa o CIT wyłącza z przychodów kwoty...

  Ustawa o CIT wyłącza z przychodów kwoty otrzymane z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów...

  czytaj więcej
 • Podatki dochodowe250.

  Obecnie obowiązujące przepisy CIT przewidują...

  Obecnie obowiązujące przepisy CIT przewidują zbyt krótki okres czasu na złożenie deklaracji dotyczącej rocznego rozliczenia podatku, upływającego...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Ordynacja podatkowa

wyświetl listę
 • Ordynacja podatkowa251.

  Dualizm w zakresie kontroli i orzekania o...

  Dualizm w zakresie kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych, który m.in. poprzez zróżnicowanie praktyki orzeczniczej urzędów skarbowych...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa252.

  Martwa instytucja interpretacji ogólnych....

  Martwa instytucja interpretacji ogólnych. Instytucja interpretacji ogólnych miała służyć wszystkim podatnikom zapewniając jednolite stosowanie prawa...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa253.

  Uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji...

  Uszczegółowienie zasad publikacji interpretacji indywidualnych i zamieszczanie informacji o ich uchyleniu. Obecne przepisy zobowiązują do niezwłocznej...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa254.

  Brak centralizacji interpretacji indywidualnych...

  Brak centralizacji interpretacji indywidualnych w zakresie podatków lokalnych (w szczególności podatku od nieruchomości), co powoduje niejednolitość...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa255.

  Brak pewności co do daty interpretacji indywidualnej...

  Brak pewności co do daty interpretacji indywidualnej, brak możliwości weryfikacji, kiedy faktycznie została ona wydana.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa256.

  Interpretacje indywidualne chronią jedynie...

  Interpretacje indywidualne chronią jedynie jedną stronę transakcji (wnioskodawcę).

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa257.

  Brak jednoznaczności w zakresie faktycznych...

  Brak jednoznaczności w zakresie faktycznych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych związany z licznymi regulacjami stanowiącymi o nierozpoczynaniu...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa258.

  Wyeliminowanie konieczności wzywania

  Wyeliminowanie konieczności wzywania Dyrektora Izby Skarbowej do usunięcia naruszenia prawa przy skarżeniu indywidualnych interpretacji.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa259.

  Wstrzymanie wykonania decyzji powoduje powstanie...

  Wstrzymanie wykonania decyzji powoduje powstanie zaległości podatkowej. Dodatkowo, istnieją wątpliwości, czy pomimo wstrzymania wykonania decyzji...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa260.

  Trudności z rzeczywistym (faktycznym) uchyleniem...

  Trudności z rzeczywistym (faktycznym) uchyleniem zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego po odpadnięciu podstawy dla takiego zabezpieczenia...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa261.

  Trudności z uzyskaniem odszkodowania od...

  Trudności z uzyskaniem odszkodowania od Skarbu Państwa za wydanie decyzji podatkowej niezgodnej z prawem. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie powstaje,...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa262.

  Sposób liczenia ulgowych odsetek 75% odsetek...

  Sposób liczenia ulgowych odsetek 75% odsetek należnych.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa263.

  Nierówne i niczym nie uzasadnione traktowanie...

  Nierówne i niczym nie uzasadnione traktowanie podatników, którzy wpłacają dobrowolnie zaległość podatkową wraz z odsetkami, a nie składają przy...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa264.

  Pozbawione ekonomicznego uzasadnienia naliczenie...

  Pozbawione ekonomicznego uzasadnienia naliczenie przez administrację skarbową odsetek za zwłokę od zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa265.

  W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe...

  W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe istnienia stosunku prawnego lub prawa nie ma możliwości zmuszenia organu podatkowego do wystąpienia...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa266.

  Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych...

  Możliwość prowadzenia postępowań kontrolnych przez dowolnie długi czas oraz w tym samym czasie, co inne kontrole toczące się u podatnika.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa267.

  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw...

  Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw gospodarczych (w szczególności finansowych) przedsiębiorcy są pociągane do odpowiedzialności karnej-skarbowej...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa268.

  Organy podatkowe mają możliwość prowadzenia...

  Organy podatkowe mają możliwość prowadzenia egzekucji decyzji ostatecznej niezwłocznie po jej wydaniu, nawet jeżeli podatnik zamierza wnieść skargę...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa269.

  Organy egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję...

  Organy egzekucyjne mogą prowadzić egzekucję w czasie, gdy rozpatrywany jest wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji, rozłożenia na raty podatku /...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa270.

  Rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty...

  Rozpatrując wniosek o stwierdzenie nadpłaty organy podatkowe wydają odrębne decyzje dotyczące określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Kwestionowanie...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa271.

  Umożliwienie złożenia korekty deklaracji...

  Umożliwienie złożenia korekty deklaracji podatkowej za okres objęty decyzją wydaną przez organ podatkowy (w zakresie jaki nie był kwestionowany...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa272.

  Zmiana przepisów dotyczących nadpłaty...

  Zmiana przepisów dotyczących nadpłaty podatku.

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa273.

  Zachowanie terminu do złożenia pisma do...

  Zachowanie terminu do złożenia pisma do administracji podatkowej ma miejsce tylko w przypadku jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa274.

  Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych...

  Ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do realizacji zamówień poszczególnych organów podatkowych obejmujących swym zakresem usługę zwrotu nadpłaty...

  czytaj więcej
 • Ordynacja podatkowa275.

  Brak uściślenia, iż doręczanie pism nadawanych...

  Brak uściślenia, iż doręczanie pism nadawanych przez organy podatkowe może odbywać się również z zastosowaniem formularza elektronicznego pokwitowania...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości

wyświetl listę
 • Podatki i opłaty lokalne...276.

  Brak jednolitego wzorca deklaracji podatkowej...

  Brak jednolitego wzorca deklaracji podatkowej utrudniający rozliczanie podatku podatnikom posiadającym nieruchomości i budowle w więcej niż jednej...

  czytaj więcej
 • Podatki i opłaty lokalne...277.

  Brak centralnej informacji o stawkach i zwolnieniach...

  Brak centralnej informacji o stawkach i zwolnieniach obowiązujących w gminach, co utrudnia rozliczanie podatku podatnikom posiadającym nieruchomości...

  czytaj więcej
 • Podatki i opłaty lokalne...278.

  Wadliwa definicja obiektu budowlanego

  Wadliwa definicja obiektu budowlanego, powodująca nieuzasadnione ryzyko podatkowe związane z właściwym określeniem obowiązku podatkowego (ogromny...

  czytaj więcej
 • Podatki i opłaty lokalne...279.

  Brak publikacji interpretacji indywidualnych...

  Brak publikacji interpretacji indywidualnych dotyczących podatków lokalnych (np. od nieruchomości i środków transportu) wydawanych przez wójtów...

  czytaj więcej
 • Podatki i opłaty lokalne...280.

  Brak możliwości składania deklaracji na...

  Brak możliwości składania deklaracji na podatek od nieruchomości drogą elektroniczną.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Akcyza

wyświetl listę
 • Akcyza281.

  Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas...

  Ubytki ponadnormatywne powstałe podczas tłoczeń wyrobów energetycznych rurociągami przesyłowymi dalekosiężnymi. Na podstawie obowiązujących...

  czytaj więcej
 • Akcyza282.

  Obowiązek przesyłania kopii deklaracji...

  Obowiązek przesyłania kopii deklaracji akcyzowej Naczelnikowi UC właściwemu ze względu na miejsce położenia składu podatkowego.

  czytaj więcej
 • Akcyza283.

  Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu...

  Obowiązek składania oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego.

  czytaj więcej
 • Akcyza284.

  Obowiązek pisemnego powiadamiania UC

  Obowiązek pisemnego powiadamiania UC o planowanym wyprowadzeniu wyrobów akcyzowych (z wyjątkiem sprzedaży wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu...

  czytaj więcej
 • Akcyza285.

  Relatywnie niska ranga prawna "Instrukcji...

  Relatywnie niska ranga prawna "Instrukcji systemu EMCS".

  czytaj więcej
 • Akcyza286.

  Opłata paliwowa jako danina odrębna od...

  Opłata paliwowa jako danina odrębna od akcyzy.

  czytaj więcej
 • Akcyza287.

  Wprowadzenie zmiany wzoru potwierdzenia zgłoszenia...

  Wprowadzenie zmiany wzoru potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego (AKC-PR).

  czytaj więcej
 • Akcyza288.

  Właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek...

  Właściwy naczelnik urzędu celnego na wniosek podmiotu zainteresowanego obowiązany jest do wydania zaświadczenia, że dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym...

  czytaj więcej
 • Akcyza289.

  Zwolnienie z akcyzy paliw silnikowych i paliw...

  Zwolnienie z akcyzy paliw silnikowych i paliw opałowych przekazywanych do badań naukowych i badań związanych z jakością wyrobów. W chwili obecnej...

  czytaj więcej
 • Akcyza290.

  Obowiązek składania oświadczenia o ilościach...

  Obowiązek składania oświadczenia o ilościach i sposobie wykorzystania energii elektrycznej.

  czytaj więcej
 • Akcyza291.

  Sumowania norm ubytków transportowych.

  Sumowania norm ubytków transportowych.

  czytaj więcej
 • Akcyza292.

  Prowadzenie ewidencji dokumentów handlowych...

  Prowadzenie ewidencji dokumentów handlowych towarzyszących przemieszczaniu wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy,...

  czytaj więcej
 • Akcyza293.

  Konieczność wykazywania nadwyżki wpłat...

  Konieczność wykazywania nadwyżki wpłat do rozliczenia w deklaracji AKC-4. W polu 34 deklaracji AKC-4 należy wykazywać kwotę „Nadwyżki wpłat...

  czytaj więcej
 • Akcyza294.

  Rygory formalne związane z prowadzeniem...

  Rygory formalne związane z prowadzeniem ewidencji akcyzowych przez podmioty obracające wyrobami zwolnionymi z akcyzy, konsekwencje błędów ewidencyjnych...

  czytaj więcej
 • Akcyza295.

  Uproszczenie procedury zwrotu wyrobów akcyzowych...

  Uproszczenie procedury zwrotu wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz możliwości zmiany miejsca dostarczenia wyrobów zwolnionych. W chwili obecnej procedura...

  czytaj więcej
 • Akcyza296.

  Brak możliwości fizycznego składowania...

  Brak możliwości fizycznego składowania tego samego wyrobu, o różnym statusie akcyzowym w tym samym czasie w jednej pojemności magazynowej (zbiorniku)....

  czytaj więcej
 • Akcyza297.

  Nadmiar dokumentów urzędowych

  Nadmiar dokumentów urzędowych składanych w celu uzyskania różnego rodzaju zezwoleń, decyzji itp. wydawanych przez organy celne.

  czytaj więcej