Bariery w obszarze ochrony zdrowia

Lista barier związanych z: Obszar świadczeń zdrowotnych

wyświetl listę
 • Obszar świadczeń zdrowotnych...399.

  Brak przepisów dotyczących dodatkowego...

  Brak przepisów dotyczących dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Skutkuje to podziałem obywateli na tych, którzy muszą oczekiwać na wizytę w ramach...

  czytaj więcej
 • Obszar świadczeń zdrowotnych...400.

  Brak możliwości stosowania dopłat przez...

  Brak możliwości stosowania dopłat przez pacjentów do świadczeń zdrowotnych objętych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. To powoduje zmniejszenie...

  czytaj więcej
 • Obszar świadczeń zdrowotnych...401.

  Brak szczególnych regulacji umożliwiających...

  Brak szczególnych regulacji umożliwiających jednostkom samorządów terytorialnych swobodną współpracę w zakresie przekazywania i udziału w utrzymaniu...

  czytaj więcej
 • Obszar świadczeń zdrowotnych...402.

  Brak przepisów określających normy zatrudnienia...

  Brak przepisów określających normy zatrudnienia w odniesieniu do populacji objętej opieką danego rodzaju poradni ambulatoryjnej (uwaga dotyczy POZ,...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Kontraktowanie z narodowym funduszem zdrowia

wyświetl listę
 • Kontraktowanie z narodowym...403.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady,...

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady, sposób i zakres kontraktów, a zatem również i zakres samych świadczeń zdrowotnych, określa Prezes...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...404.

  Niejasne zasady negocjacji.

  Niejasne zasady negocjacji. Mimo, że przepisy prawa wyraźnie wskazują zasady prowadzenia negocjacji oferenci są zachęcani, przymuszani do podpisywania...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...405.

  Wprowadzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie...

  Wprowadzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ – brak jednolitych reguł kontraktowania w przypadku...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...406.

  Niestosowanie przez NFZ przepisów ustawy...

  Niestosowanie przez NFZ przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Obecnie obwiązująca regulacja wyłącza konieczność...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...407.

  Konieczność ponoszenia opłat „za gotowość”...

  Konieczność ponoszenia opłat „za gotowość” wykonywania określonych procedur lub świadczeń medycznych w przypadku braku możliwości ich wykonania...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...408.

  Zbytnia biurokracja w zakresie raportowania...

  Zbytnia biurokracja w zakresie raportowania przez świadczeniodawców o wszelkich zmianach objętych kontraktem z NFZ. Świadczeniodawcy są zmuszani do...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...409.

  Aktualnie stosowany miernik dostępności...

  Aktualnie stosowany miernik dostępności wyrażający się czasem pracy poradni wpływa na podniesienie kosztu usługi medycznej i wypacza rzeczywisty...

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...410.

  Ograniczenia wynikające z tzw. kompetencji...

  Ograniczenia wynikające z tzw. kompetencji w diagnostyce.

  czytaj więcej
 • Kontraktowanie z narodowym...411.

  Brak wyraźnych regulacji prawnych w zakresie...

  Brak wyraźnych regulacji prawnych w zakresie orzekania o zdolności do pracy przez jednostki PRM.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Obszar farmacji

wyświetl listę
 • Obszar farmacji412.

  Brak sądów specjalizujących się w sprawach...

  Brak sądów specjalizujących się w sprawach naruszeń patentów. Dla praktyków i specjalistów jest sprawą oczywistą, że wprowadzenie niewielkich...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji413.

  W sporach o naruszenie praw wynikających...

  W sporach o naruszenie praw wynikających z patentów innowacyjne koncerny farmaceutyczne występują często o sądowy nakaz tymczasowego wstrzymania...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji414.

  Ustalanie cen leków generycznych w procedurze...

  Ustalanie cen leków generycznych w procedurze administracyjnej z nadmierną presją cenową – albo producent zaakceptuje, że cena jego leku będzie...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji415.

  Konieczność ponoszenia kosztów przez poszczególnych...

  Konieczność ponoszenia kosztów przez poszczególnych przedsiębiorców łańcucha dystrybucji produktów leczniczych w przypadku zmian cen leków na...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji416.

  Obecnie zakazana jest jakakolwiek reklama...

  Obecnie zakazana jest jakakolwiek reklama aptek i ich działalności. To skutkuje brakiem możliwości realnego prowadzenia opieki farmaceutycznej, udziału...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji417.

  Wymagania związane z prowadzeniem aptek...

  Wymagania związane z prowadzeniem aptek w wielu miejscach tworzą zbędne obostrzenia (np. posiadanie pomieszczenia na szczotki), które nie przystają...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji418.

  Brak wydania aktu prawnego określającego...

  Brak wydania aktu prawnego określającego inne rodzaje czynności związane z ochroną zdrowia, które mogą być prowadzone w aptece powoduje, że dodatkowe...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji419.

  Brak zdefiniowania czym jest rękojmia wykonywania...

  Brak zdefiniowania czym jest rękojmia wykonywania zawodu, która jest niezbędna do pełnienia roli kierownika apteki powoduje, że okręgowe izby aptekarskie...

  czytaj więcej
 • Obszar farmacji420.

  W ciągu kilku najbliższych lat wytwórcy...

  W ciągu kilku najbliższych lat wytwórcy będą zmuszeni wprowadzić na opakowania produktów leczniczych dodatkowe zabezpieczenia, które mają zapobiec...

  czytaj więcej