Bariery ogólnogospodarcze

4.

Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości kapitału zakładowego
Konieczność zamieszczania aktualnej wysokości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, na tzw. pismach wychodzących ze spółki – nakłada bardzo uciążliwy obowiązek administracyjny i generuje zbędne koszty.
Ustawa Kodeks spółek handlowych; ustawa o KRS
Ograniczenie obowiązku umieszczania informacji o zmianie wskazanych danych do zmian istotnych, np. w przypadku zmiany kapitału o 5 lub 10% wartości.
Lista