Bariery z zakresu ochrony środowiska i energetyki

Lista barier związanych z: Najbardziej uciążliwe bariery

wyświetl listę
 • Najbardziej uciążliwe bariery...313.

  Nieefektywny system informacyjno- sprawozdawczy....

  Nieefektywny system informacyjno- sprawozdawczy. W Polsce nie ma jednolitego systemu raportowania środowiskowego. Przedsiębiorcy są zobowiązani do...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...314.

  Sztywne nakazy oczyszczania gruntów bez...

  Sztywne nakazy oczyszczania gruntów bez względu na rzeczywisty stan i poziom zagrożenia występujący w indywidualnych przypadkach.

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...315.

  Wady systemu monitorowania i kontrolowania...

  Wady systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Jednym z istotnych zadań własnych Prezesa UOKIK jest zarządzanie krajowym system monitorowania...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...316.

  Szara strefa na rynku paliw.

  Szara strefa na rynku paliw.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Kompetencje organów

wyświetl listę
 • Kompetencje organów317.

  Podział kompetencji w zakresie uzgodnień...

  Podział kompetencji w zakresie uzgodnień rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego pomiędzy regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Starostę.

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Najbardziej uciążliwe bariery administracyjne na rynku gazu.

wyświetl listę
 • Najbardziej uciążliwe bariery...318.

  Niewłaściwe regulacje w zakresie dywersyfikacji...

  Niewłaściwe regulacje w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu Rozporządzenie gazowe stanowi, że „maksymalny udział gazu importowanego z jednego...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...319.

  Opóźnienia wykonania decyzjizobowiązującej...

  Opóźnienia wykonania decyzjizobowiązującej PGNiG do uelastyczniania historycznych kontraktów łączących odbiorców przemysłowych gazu z PGNIG tj....

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...320.

  Nadmierny zakres obowiązków sprawozdawczych...

  Nadmierny zakres obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu gazem ziemnym. Podmioty posiadające koncesje w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...321.

  System zapasów obowiązkowych gazu

  System zapasów obowiązkowych gazu. Ustawa o zapasach uzależnia obowiązek tworzenia zapasów od wolumenów gazu przywiezionych z zagranicy i sprzedawanych...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...322.

  Zasady kształtowania taryf gazowych

  Zasady kształtowania taryf gazowych Brak dostosowania rozporządzenia taryfowego z 25 lipca 2013 r. do zasad kontraktowania paliw gazowych na rynku,...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...323.

  Zasady zarządzania dostępem do infrastruktury...

  Zasady zarządzania dostępem do infrastruktury logistycznej gazu W przypadku przydziału mocy przesyłowych na połączeniach transgranicznych, nie...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...324.

  Przeregulowanie sektora gazowego

  Przeregulowanie sektora gazowego Zgodnie z obecnym brzmieniem Prawa energetycznego przez paliwa gazowe rozumie się, gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany,...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...325.

  Brak definicji pojęcia zamkniętego systemu...

  Brak definicji pojęcia zamkniętego systemu dystrybucyjnego W projekcie Prawa gazowego z 21 grudnia 2011 roku przewidziano możliwość wykonywania...

  czytaj więcej
 • Najbardziej uciążliwe bariery...326.

  Obowiązek przeprowadzenia prawnego rozdziału...

  Obowiązek przeprowadzenia prawnego rozdziału działalności obrotowej i dystrybucyjnej przez małe przedsiębiorstwa gazownicze Na polskim rynku od...

  czytaj więcej

Lista barier związanych z: Najbardziej uciążliwe bariery na rynku OZE.

wyświetl listę
 • Najbardziej uciążliwe bariery...327.

  Nadpodaż świadectw pochodzenia, która...

  Nadpodaż świadectw pochodzenia, która spowodowała spadek ceny świadectw do poziomu, nie zapewniającego opłacalności produkcji energii elektrycznej...

  czytaj więcej